Wszystkie pakiety zawierają regularnie wykonywane kopie bezpieczeństwa